Juvenilia

Definition for the word Juvenilia.

Sorry we do not have the definition for this word.
Is Juvenilia a Valid Scrabble Word?

Yes Juvenilia is a valid Scrabble word.


Scrabble Point Value of Juvenilia: 19 Points