Katas

Definition for the word Katas.

Sorry we do not have the definition for this word.
Is Katas a Valid Scrabble Word?

Yes Katas is a valid Scrabble word.


Scrabble Point Value of Katas: 9 Points
Anagrams of Katas: TAKAS