Vigia

Definition for the word Vigia.

Sorry we do not have the definition for this word.
Is Vigia a Valid Scrabble Word?

Yes Vigia is a valid Scrabble word.


Scrabble Point Value of Vigia: 9 Points